បាយ៉ង់ថែមស៍
Booking.com

យ៉ាងហោចណាស់១៤៧ នាក់របួស ៣៦ នាក់ស្លាប់ នៅប្រទេសទូគី

មន្ត្រីផ្លូវការនិយាយថា យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស១៤៧ នាក់រងរបួស ៣៦ នាក់ស្លាប់ នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយក្រុម អាយស៊ីស(ISIS)ឯអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តែនប៊ុល (Istanbul Airport) ប្រទេសទូគី នាថ្ងៃទី ២៩ មិថុនា ២០១៦ នេះ ។

ស្រ្តីម្នាក់ប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការសម្លាប់មនុស្សដ៏ឃោរឃៅ ដោយគ្រាប់បែកនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន អ៊ីស្ដែនប៊ុល ។ លោកស្រីបន្តថា ក្រុមភាវរកម្មមានគ្នាបីនាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធ មានគ្រាប់បែក និង កាំភ្លើងខ្លី បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច៣៦ នាក់ នៅអាកាសយានដ្ឋានខាងលើ ។សូមជួយចែករំលែក


Booking.com
Booking.com
Booking.com
Footer Menu