បាយ៉ង់ថែមស៍
Booking.com

ការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវវស្សានៅខែត្រកំពត

ភ្នំពេញៈ រដូវវស្សាក៍ចាប់ផ្តើមឈានចូលមកដល់ភ្លៀងបានក៍ធ្លាក់ជាច្រើនមេបណ្តា ឱ្យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនានាមានទឹកយ៉ាងល្អប្រសើរនិងបន្តបែងចែកទៅដល់ដីស្រែចម្កា ររបស់បងប្អូនប្រជាកសិករយើង។កត្តាទាំងនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឱ្យការអនុវត្តន៍ការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរដូវវស្សានៅខែត្រកំពតមានសភាពកាន់តែមមាញឹក។

តាមតួលេខក្រៅផ្លូវការគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី១៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦ការអនុវត្តន៍ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សានៅទូទាំងខេត្តកំពត សម្រេចបានប្រមាណ ២០.៦០០ហិកតាលើ ផែនការ ១២៦.០០០ហិកតា។

យើងដឹងហើយថាប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរតែ៩០ភាគបានប្រកបរបរកសិកម្ម ប៉ុន្តែកន្លងម កពួកគាត់ធ្វើស្រែពឹងផ្អែកទៅមេឃ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាចម្បងនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលក ម្ពុជាដែលមានក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកធារាសាស្ត្រនៃការបង្កបង្កើនផលនោះគឺចាប់ផ្តើមស្តារនិងជួសជុលប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្តុកទឹកបម្រើវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀត៕

សូមជួយចែករំលែក


Booking.com
Booking.com
Booking.com
Footer Menu