ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

Main Menu
loading...
http://bayongtimes.com/myboard/photo/37930kdei00303.jpg
មន្ទីរពេទ្យបានបង្កប់មេរោគ ដោយទូរស័ព្ទដៃកខ្វក់

2 years ago

ពលរដ្ឋឃុំក្រោលគោបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាទាមទារឱ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅការផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនីក្រោលគោបញ្ចុះតម្លៃតាមពាក្យសន្យា

http://bayongtimes.com/myboard/photo/3u3u3u3j774848.jpg
ការសិក្សាអំពីការរំលូតកូន បានរកឃើញថា ប្រមាណ២៥% នៃគភ៌ ត្រូវបានបញ្ចប់ ដោយការប្រឹក្សាយោបល់

2 years ago

មួយក្នុងចំណោមដំណើរមានគភ៌បួនទូទាំងពិភពលោក ត្រូវបានយកចេញដោយការរំលូតជារៀងរាល់ឆ្នាំ នេះតាមការឱ្យដឹងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក និង វិទ្យាស្ថាន (Guttmacher)...

Booking.com

http://bayongtimes.com/images/banner-aly-01.jpg
1&1 Hosting
Footer Menu