ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

Main Menu
loading...
http://bayongtimes.com/myboard/photo/ភួង ផុន ឈ្មួញឈើ​​ ១៣ ធ្នូ.jpeg
http://bayongtimes.com/myboard/photo/Phon 1.jpeg
http://bayongtimes.com/myboard/photo/29-06-178282.jpg
យ៉ាងហោចណាស់១៤៧ នាក់របួស ៣៦ នាក់ស្លាប់ នៅប្រទេសទូគី

2 years ago

មន្ត្រីផ្លូវការនិយាយថា យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស១៤៧ នាក់រងរបួស ៣៦ នាក់ស្លាប់ នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយក្រុម អាយស៊ីស(ISIS)ឯអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តែនប៊ុល (Istanbul Airport) ប្រទេសទូគី នាថ្ងៃទី ២៩ មិថុនា ២០១៦ នេះ...

Booking.com

http://bayongtimes.com/images/banner-aly-01.jpg
1&1 Hosting
Footer Menu